Adatkezelés

Jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a Webáruház által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, amelyet A Füvészkertért Alapítvány (Adatkezelő) magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján történik. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatgyűjtés célja a rendelés teljesítése, a vásárlást igazoló számla kiállítása. Az adatkezelést minden esetben az Adatkezelő végzi, azt külső cégnek nem adja át. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Adatkezelőtől bármikor írásban - az Adatkezelő címére (1083 Budapest, Illés u.25.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve e-mailben (tamogatas@kertertalapitvany.hu) - tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált vagy adategyeztetés során igazolt e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
 
A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak, vannak azonban olyan szolgáltatások (adományozás, örökbefogadás;továbbiakban támogatás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása.

A Webáruházban a támogatás regisztráció nélkül történik, azonban szükséges adatfelvétel, mely során az Adatkezelő a következő adatokat rögzíti:

  • Elektronikus levelezési cím
  • Elérhetőségi telefonszám
  • Minimum 10 000 Ft adományozás esetén hozzájárulás adható a Füvészkert támogatói oldalán történő megjelenéshez
  • Örökbefogadás esetén az oklevél kiállításához szükséges adatok (örökbefogadó neve, oklevél típusa, adott esetben nyelve, valamint az örökbefogadandó növény vagy növénycsoport neve), illetve házhozszállítás esetén a szállítási adatok (név, irányítószám, település, pontos cím)

Az Adatkezelő a Támogatók adatait - az alább listázott, szükséges Adattovábbításoktól eltekintve - harmadik félnek nem adja ki, és a Támogatók adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Támogatók adataik módosítását, illetve regisztrációjának törlését bármikor kérhetik e-mailben (tamogatas@kertertalapitvany.hu), illetve postai úton (1083 Budapest, Illés u.25.). Ebben az esetben az adatokat a kérés megérkezésétől számított 8 munkanapon belül módosítjuk, illetve töröljük.

Adattovábbítás házhozszállítás esetén

Az oklevelek kiszállítását a Magyar Posta Zrt (Budapest XIII. kerület, Dunavirág út 2-6., 2. torony, földszint 8.) végzi, és ezáltal a kiszállításhoz szükséges adatokat adattovábbítás keretén belül megkapja, majd a szállítást követően a saját adatkezelési szabályai szerint kezeli.

Adattovábbítás bankkártyás fizetés esetén

Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatás bizonyos adatai (támogatás azonosítója és végösszege, valamint a Támogató email címe) átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466;székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

Adományozás

Adatkezelő a beérkezett adományokat a Füvészkert (ELTE FÜVÉSZKERT BUDAPEST, GÖD HUZELLA KERT) széleskörű, minden szintre kiterjedő oktató és ismeretterjesztő tevékenységének fejlesztésére, támogatására, valamint a Kertnek, mint kulturális és természeti örökségnek egységes egészként történő megőrzésére használja fel.

Örökbefogadás

Adatkezelő lehetővé teszi, hogy a Támogatók a vonatkozó örökbefogadási szabályzat alapján jelképesen örökbe fogadhassanak az Adatkezelő gondozásában levő növényeket, így az adott növény nevelőszülőjévé válhassanak. A jelképes örökbefogadás a vonatkozó szabályzat önkéntes elfogadásán a szabályzatban meghatározott feltételek önkéntes teljesítésén alapul.

Technikai információk
 
A Webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, a látogatás időpontját, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

Cookie kezelés

A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is, úgynevezett sütik (cookie-k) formájában. A sütik a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A Webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Ezen adatok kezelésével kapcsolatosan a Google adatvédelmi irányelvei érvényesek.
 
Jogorvoslati lehetőségek
 
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő e-mailben (tamogatas@kertertalapitvany.hu).